Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

lekkotak
1088 0c71
Reposted fromkaiee kaiee viamyrtille myrtille
lekkotak
Zdaje się, że tylko starzy ludzie potrafią siedzieć obok siebie, milczeć i nie czuć się niezręcznie. Młodzi, popędliwi, niespokojni, zawsze muszą przerwać ciszę. Wielka szkoda, cisza bowiem jest czysta. Cisza jest święta. Zbliża ludzi, gdyż tylko ci, którzy się dobrze ze sobą czują, mogą siedzieć w milczeniu. Oto wielki paradoks.
— 'Kronika pewnej miłości'
lekkotak
Elie Saab spring 2013
lekkotak
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromgabunia gabunia viamyrtille myrtille
lekkotak

lubię tęsknić
wspinać się po poręczy dźwięku i koloru
w usta otwarte chwytać zapach zmarznięty


lubię moją samotność
zawieszoną wyżej
niż most
rękoma obejmujący niebo


miłość moją
idącą boso
po śniegu

— Poświatowska
Reposted frompoezja poezja viamyrtille myrtille
lekkotak
5803 ec12 500
Świetlicki.
lekkotak
***
czasami tylko
przez podrażnione spojówki
zatapiam się w zapamiętanej głębi
odtwarzam dotyk i uderzający
zapach świtu
pod powiekami szaleje
burza

nie mówię, że tęsknię
— J. Sztejka
Reposted fromrol rol viamyrtille myrtille
lekkotak
7058 2a15
Reposted fromkarahippie karahippie viamyrtille myrtille
lekkotak
0131 52ed
Reposted frommayhos mayhos viamyrtille myrtille
lekkotak
Gdyby można było
szybciej odnajdywać
widzieć trochę więcej
słyszeć wszystkie dźwięki
— Mela Koteluk
Reposted fromhardbitch hardbitch viamyrtille myrtille
lekkotak
1738 68e7
męczy mnie brak ciała
Reposted frometerycznie eterycznie viamyrtille myrtille
lekkotak
lekkotak
0197 5b4a 500
Reposted frompomimo pomimo viamyrtille myrtille
lekkotak
3701 e6fe 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viamyrtille myrtille
lekkotak
Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— Zdzisław Beksiński
lekkotak
9304 0661 500
Borszewicz
Reposted frommarta-s marta-s viamyrtille myrtille
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viamyrtille myrtille
9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana viamyrtille myrtille
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl