Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

lekkotak
5053 fca3
Reposted fromskrzacik skrzacik viahomefromhome homefromhome

October 03 2017

lekkotak
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viapchamtensyf pchamtensyf
Faceci nie rozumieją, że dziewczęta nie pragną seksu tak bardzo. Lubią się przytulać i być dotykane… biodra,plecy brzuch, uda. Kochają pocałunki w szyję i pocałunki w ogóle. Lubią czułe słowa i czułe milczenie. Bliskość
— (via kololowanki23)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaaletodelio aletodelio
lekkotak
Bądź tak miły i usiądź tu obok
Ja zaparzę wodę z kurzem, słodząc słowo
Każde jedno pokroję na plastry
Napij ze mną się, potem oczy zmruż i zaśnij
— XXANAXX
Reposted fromaletodelio aletodelio

November 03 2017

lekkotak
5053 fca3
Reposted fromskrzacik skrzacik viahomefromhome homefromhome

October 03 2017

lekkotak
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viapchamtensyf pchamtensyf
Faceci nie rozumieją, że dziewczęta nie pragną seksu tak bardzo. Lubią się przytulać i być dotykane… biodra,plecy brzuch, uda. Kochają pocałunki w szyję i pocałunki w ogóle. Lubią czułe słowa i czułe milczenie. Bliskość
— (via kololowanki23)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaaletodelio aletodelio

November 03 2017

lekkotak
5053 fca3
Reposted fromskrzacik skrzacik viahomefromhome homefromhome

October 03 2017

lekkotak
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viapchamtensyf pchamtensyf

November 03 2017

lekkotak
5053 fca3
Reposted fromskrzacik skrzacik viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl