Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

lekkotak
0197 5b4a 500
Reposted frompomimo pomimo viamyrtille myrtille
lekkotak
3701 e6fe 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viamyrtille myrtille
lekkotak
Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— Zdzisław Beksiński
lekkotak
9304 0661 500
Borszewicz
Reposted frommarta-s marta-s viamyrtille myrtille
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viamyrtille myrtille
9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana viamyrtille myrtille
lekkotak
0945 386f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyrtille myrtille
lekkotak
9006 c430 500
Reposted fromrol rol viamyrtille myrtille
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viamyrtille myrtille
lekkotak
2754 7079
Reposted fromkarahippie karahippie viamyrtille myrtille

September 20 2018

lekkotak
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasouxie souxie

November 03 2017

lekkotak
5053 fca3
Reposted fromskrzacik skrzacik viahomefromhome homefromhome

October 03 2017

lekkotak
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viapchamtensyf pchamtensyf
Faceci nie rozumieją, że dziewczęta nie pragną seksu tak bardzo. Lubią się przytulać i być dotykane… biodra,plecy brzuch, uda. Kochają pocałunki w szyję i pocałunki w ogóle. Lubią czułe słowa i czułe milczenie. Bliskość
— (via kololowanki23)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaaletodelio aletodelio
lekkotak
Bądź tak miły i usiądź tu obok
Ja zaparzę wodę z kurzem, słodząc słowo
Każde jedno pokroję na plastry
Napij ze mną się, potem oczy zmruż i zaśnij
— XXANAXX
Reposted fromaletodelio aletodelio

June 17 2017

lekkotak
4040 6588
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
lekkotak
2530 b629
Reposted frompeper peper viaIriss Iriss
lekkotak
4747 5875 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
lekkotak
8601 1759 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl